Monitor Steriele Productie

Datum: 23-feb-2019

Location: Heist op den Berg, BE

Solliciteer nu »
Solliciteer nu

Solliciteer

Requisition ID: PRO018686

FUNCTIE/DOEL
 
Het bereiden, afvullen en verpakken van geneesmiddelen, het administratief coördineren van het productiegebeuren, het verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsverzekering van de ingevulde productie-orders, backup bereider/operator Steriele Productie en assisteert Operatonal Leader.

1. Volgens planning
2. Tegen vooraf bepaalde standaardtijden
3. Volgens vooraf bepaalde kwaliteitseisen
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN

1. Controleert de productiedocumenten op juistheid en volledigheid onmiddellijk na productie volgens het RFT principe: batchrecords, printouts autoklaven / ovens / filtertesting, logboeken, major equipment logsheets, grafieken zalf & precipitatietank.
Doel: hoge RFT indes en zo minimale doorloopt tijd te kunnen garanderen
Controleert het correct issuen van de gebruikte materialen bij nazicht bereidingswijze en reconcillieert eveneens gebruikte grondstoffen.
2. Bereidt alle noodzakelijke batchgebonden invulformulieren zorgvuldig voor:
bereidingwijzen, IPC documenten, LIMS labels, de uurkaarten ... en zorgt ervoor dat deze documenten tijdig binnengesteriliseerd zijn.
3. Assisteren van de Operatoinal Leader bij de planning van het productiegebeuren en zorgen voor de uitvoering ervan.
 • Zorgen voor taakverdeling van de operatoren/bereiders
 • Geeft de opdracht tot het uitvoeren van werk aan bereiders/operatoren en bevoorraders en bijsturen indien nodig.
 • Controleren van de uitvoering van het werk.
 • Controleren van het goed functioneren van de werkcentra.
 • Zorgt voor het naleven van de veiligheidsvoorschriften, de procedures en de GMP-regels in de Steriele Productie
 • Controleert het goed functioneren van de uitrusting. Initieert herstellingen aan uitrusting.Volgt de uitvoering van de onderhoudswerken in zijn zone op
 • Controleert de uitvoering van het werk en het productieritme en vergelijkt dit met vooropgestelde standaarden
 • Controleert de reiniging, desinfectie en orde in zijn zone.
 • Instructies geven betreffende de aan- en afvoer van grondstoffen of helpen bij de aan- en afvoer van afgewerkte producten ten einde de procesflow te optimaliseren.
 • Assisteert de Operational Leader bij de ontwikkeling en invoering van procedures en bereidingswijzen.
 
4. Rapporteert iedere significante afwijking van de vastgelegde kwaliteitsnorm, van de vooropgestelde standaarden en van de vooraf bepaalde detailplanning.
5. Maakt voorstellen tot verbeteren van werkmethoden, het uittesten van nieuwe werkmethoden en het opstarten van nieuwe machines in samenspraak met Operational Leader
6. Begeleidt bereiders/operatoren in ‘’on-the-job’’ training
7. Kan taken van de ‘Bereider/operator Steriele Productie’ uitvoeren, indien vereist. Assisteert de bereiders/operatoren bij mogelijke dubbelchecks.
8. Andere taken in operationele administratie en beheersen van functionele kennis van toegepaste informatica en automatiseringstoepassingen (softwarepakketten zoals: SAP (venetueel na interne opleiding, MS-office)
 
ORGANIGRAM
De functiehouder rapporteert aan de Operational leader Steriele Productie.
 
RELATIES
Informatie doorspelen, open en communicatief naar teamleden.
Informatie doorspelen, open en communicatief naar interne SP-klanten zoals centrale weegdienst, Plant QU, validatie, andere productieafdelingen, onderhoud en magazijn.
Qualifications

Diploma/Kennis:
 • Minimum A2 niveau administratieve richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Beheersen alle werkcentra in Steriele Productie.
 • Operationele kennis van SP productieprocedures, veiligheidsvoorschriften, operationele cGMP-regels en -voorschriften.
 • Operationele kennis van IPC-, bediening- en reinigingsprocedures
 
Ervaring:
 • Minimum 3 jaar ervaring in steriele bereiding/afvulling (of equivalent door evaring).
 • Kunnen werken met software pakketten zoals: MS-Office, SAP (eventueel na interne opleiding)
 
1. Technische vaardigheden:
 • Verbeteringen en “problem solving”
 • Operationele verbeteringen voorstellen en uitvoeren
 • Deelnemen aan verbeteringsprojecten
2. Production skills
 • Leerhouding, open voor nieuwe technologie.
 • Willen werken met nieuwe technologie.
 • De verschillende processen en het belang van de verschillende stappen kennen
 • Continue aandacht voor correcte, efficiënte en effectieve productie; constructief meedenken.
3. Team skills
 • Polyvalent combineren van de verschillende deeltaken.
 • Flexibel kunnen inspelen op een wijzigende organisatie.
 
Persoonlijkheidskenmerken:
 • Samenwerken met teamleden.
 • Bereid tot overleg.
 • Individueel en zelfstandig werken in teamverband.
 • Durven uitleg vragen aan verantwoordelijken bij onduidelijkheden.
 • Aansturen van mensen.
 • Gezonde dosis motivatie en flexibiliteit.
 • Beschikt over een elementaire passieve kennis van het Engels


Job: Production / Operator
Other Locations:
Employee Status: Regular
Travel:
Number of Openings: 1
Shift (if applicable):
Hazardous Materials:
Company Trade Name: MSD

Solliciteer nu »
Solliciteer nu

Solliciteer