img1

สุขภาพของสัตว์

ทีมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกในสาขาต่าง ๆ ทํางานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่มีเป้าหมายด้านสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกัน

แผนกยาสัตว์ของเราเป็นผู้นําระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจในด้านการรักษาโรคสัตว์ ทุ่มเทเพื่อสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของสัตว์ มุ่งมั่นต่อลูกค้าที่เราให้บริการและสนับสนุน ความมุ่งมั่นนั้นเริ่มต้นด้วยความทุ่มเทจากพนักงานที่หลากหลายของเรา เราคือทีมมืออาชีพระดับโลกที่ทํางานร่วมกัน เพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวกในด้านการดูแลสัตว์และการจัดหาอาหารสำหรับชาวโลก  

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอัจฉริยะด้านสุขภาพสัตว์

Animal Health Intelligence Technology Labs เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นเทคโนโลยีและเทคโนโลยีเป็นโซลูชัน ทั่วทั้งศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคของเรา เราพัฒนาแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและครบวงจร ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราพัฒนาการจัดการสัตว์และผลลัพธ์ด้านสุขภาพผ่านข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก เราได้สร้างนวัตกรรมมานานกว่า 60 ปี และวันนี้เราดูแลความต้องการของลูกค้าในกว่า 100 ประเทศ
img1

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานสำหรับผู้พํานักอาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย