img1

วิธีการจ้างงานของเรา

การค้นหางาน การสมัคร & เคล็ดลับการสัมภาษณ์งาน

 
เราตระหนักดีว่าการเลือกนายจ้างใหม่เป็นเหตุการณ์สําคัญที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่ง การยอมรับงานใหม่จําเป็นต้องมีความศรัทธาอย่างมาก และคุณอาจตัดสินใจบนพื้นฐานของ "ความรู้สึก" ว่าเราสามารถนําเสนอสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นวัฒนธรรม การเรียนรู้ การเติบโต และโอกาสทางอาชีพได้หรือไม่

เราใช้ความระมัดระวังอย่างมากในกระบวนการว่าจ้างของเรา เพื่อเลือกบุคลากรที่หลากหลาย ซึ่งจะสนับสนุนเราในภารกิจของเราในการค้นหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมซึ่งช่วยรักษาและพัฒนาชีวิตผู้คนทั่วโลก นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณผ่านกระบวนการว่าจ้างของเรา และทําการตัดสินใจเกี่ยวกับอาชีพหลังจากได้รับทราบข้อมูล ...
 

คำถามที่พบบ่อย

ประกาศของผู้สมัคร

กฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสในการจ่ายค่าตอบแทนให้แพทย์ (PPSA)

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานสำหรับผู้ที่อาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย