img1

การผลิตและการจัดหา

เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่น่าทึ่ง ทําให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สําคัญของเราจะถูกส่งมอบพร้อมกับคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพสูงสุด 

แผนกการผลิตและการจัดหาของเรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้จัดหาชีวเภสัชภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก โรงงานของเราพร้อมกับผู้รับจ้างที่เป็นคนนอก ซัพพลายเออร์ และพันธมิตรของเรา สร้างเครือข่ายการผลิตระดับสากลที่ต่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและผู้ป่วยได้ทันเวลา ทุกครั้ง

โปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิต (MLDP)

โปรแกรมระดับเริ่มต้นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้มีความสามารถรายใหม่ ๆ สําหรับตําแหน่งสําคัญที่มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น คุณสามารถเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมภายในสภาพแวดล้อมการผลิตระดับโลก เปิดรับความรู้ ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ และทักษะการสร้างทีม สร้างอาชีพของคุณให้สอดคล้องกับเทคนิค การดําเนินงาน หรือเส้นทางธุรกิจ  และเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนหนึ่งของบริษัทของเราที่คิดค้น บรรจุหีบห่อ และกระจายผลิตภัณฑ์ของเรา

ตลอดทั้งโปรแกรมนี้ ซึ่งประกอบด้วยการหมุนเวียนบุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกสามครั้งต่อปี คุณจะได้รับประสบการณ์เชิงปฏิบัติพร้อมโครงการ การให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และการสนับสนุนที่มีจุดมุ่งหมาย เมื่อคุณสับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานครบทั้งสามแห่ง คุณสามารถสมัครงานในตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งได้
img1

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานนี้ใช้สำหรับผู้พํานักอาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย