img1

ส่วนงานการสนับสนุนทั่วโลก

หลายสาขาวิชาชีพเกิดขึ้นร่วมกันทั่วทั้งธุรกิจโดยมีเป้าหมายเดียว นั่นคือการคิดค้นขึ้นมาเพื่อชีวิต

ส่วนงานการสนับสนุนทั่วโลกของเราให้บริการและให้คําแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงสถานที่ทํางานของเรา และประสบการณ์การทํางานกับองค์กรของเรา ส่วนงานการสนับสนุนทั่วโลกของเราประกอบด้วยฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง ธุรการ อาคารสถานที่ และการรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าบทบาทหรือตําแหน่งจะเป็นเช่นไร เราย่อมต้องเผชิญกับความท้าทายใด ๆ ในการที่จะบรรลุผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานนี้ใช้สำหรับผู้พํานักอาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย