img1

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

บุคลากรของเรามีความสําคัญต่อภารกิจของเราในการช่วยและปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั่วโลก เนื่องจากบุคลากรของเราเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงสุดของเรา เราจึงมอบอํานาจและให้การสนับสนุนทั้งในทางอาชีพและชีวิตส่วนตัว

เราตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรของเรา การมอบประสบการณ์ทางอาชีพเพื่อเป้าหมายในการสนับสนุนพวกเขาในแบบของเราเอง ผ่านค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ทรัพยากรที่มีค่า เพื่อส่งเสริมความสําเร็จทางอาชีพและสุขภาวะที่ดีส่วนบุคคลของบุคลากรของเรา สิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่า "ผลตอบแทนรวม"
img1
img1
ผลตอบแทนรวม นั้นรวมถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพและการประกันชีวิต โอกาสในการพัฒนาทางวิชาชีพ และโปรแกรมสุขภาวะส่วนบุคคลเพื่อรูปแบบการใช้ชีวิตที่สมดุล

ปรัชญาของเราที่อยู่เบื้องหลังโปรแกรมเหล่านี้ มีรากฐานมาจากความชื่นชมอย่างลึกซึ้งของเราต่อชีวิตและความเคารพต่อผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ เราจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่มีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การไม่เลือกปฏิบัติ และการแสดงความรับผิดชอบ เราจะให้รางวัลความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพการทำงาน และจะตอบสนองต่อความต้องการของพนักงานของเรา รวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย

รางวัลและการยกย่องชมเชย


โปรแกรมค่าตอบแทนของเราได้รับการออกแบบโดยใช้วิธีการจ่ายเงินตามผลการปฏิบัติงาน และยกย่องและตอบแทนแก่พนักงานจากความสําเร็จของพวกเขาและมูลค่าที่พวกเขานํามาสู่บริษัท แผนงานจะตั้งเป้าหมายไปที่แง่มุมต่าง ๆ ของผลการปฏิบัติงานของบุคคลและบริษัท และจะได้รับการตรวจติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถแข่งขันได้กับผลการปฏิบัติงานของบริษัทอื่น ๆ และมีความเหมาะสมต่อตลาดที่เราแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ

การเงิน สุขภาพ และสวัสดิภาพส่วนบุคคล 


แผนสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเกษียณอายุ และการประกันภัยของบริษัทเราเขียนขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อรับรองคุณภาพ คุณค่าที่แข่งขันได้ การป้องกันการประสบปัญหาทางการเงิน และการเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนพนักงานและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาในทุกขั้นตลอดอาชีพของพวกเขา  เรามอบประสบการณ์ทางอาชีพที่ไม่เหมือนใคร ผ่าน Total Rewards รวมทั้งโปรแกรมอื่น ๆ  

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับคุณ

มอบบริการภายในสถานที่ซึ่งสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทํางานที่น่าทำงาน ซึ่งพนักงานสามารถเติบโตได้ อันเป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของข้อเสนอผลตอบแทนรวมของบริษัทเรา

ในสถานที่ส่วนใหญ่ของบริษัท ซึ่งรวมถึงสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองราห์เวย์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา พนักงานมีตัวเลือกในการจัดตารางการไปพบแพทย์ในสถานที่ และมักจะเป็นวันที่พวกเขาต้องการบริการเช่น สร้างภูมิคุ้มกันโรค การคัดกรองด้วยข้อมูลทางชีวภาพ และการรักษาอาการเจ็บปวดเล็กน้อย สถานที่ส่วนใหญ่ทั่วโลกจะปลอดบุหรี่ และหลายแห่งส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพ โดยการมีศูนย์ฟิตเนสในสถานที่ จัดทำเส้นทางเดินเท้า และบันไดที่มีแสงสว่างเพียงพอ
img1
img1
ในสถานที่หลายแห่งของเรา เรายังให้บริการต่าง ๆ เช่น โรงอาหาร การดูแลเด็ก การซักแห้ง บริการรถรับส่ง และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ในสหรัฐฯ พนักงานของเรามีทางเลือกทำธุรกรรมธนาคารผ่าน Employees Federal Credit Union ของบริษัท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่แข่งขันได้ในบัญชีออมทรัพย์และสินเชื่อ

สําหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่น บริษัทของเราเสนอนโยบายการจัดการงานที่มีความยืดหยุ่นทั่วโลก ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถทํางานจากระยะไกล หรือทำงานตามตารางการทํางานอื่นที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขามากที่สุด
เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องพนักงานของเราและครอบครัวของพนักงานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลตอบแทนรวมที่สนับสนุนพนักงานของเรา

ติดต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานนี้ใช้สำหรับผู้พํานักอาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย