img1

ผู้นําการด้านผลิต
โปรแกรมการพัฒนา

เริ่มสร้างผลกระทบเชิงบวกในวันนี้

โปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิต (MLDP) ของเราออกแบบมาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถซึ่งเหมาะสมกับตําแหน่งสําคัญที่จะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นภายในแผนกการผลิตของเรา อันจะเป็นกำลังของบริษัทเราที่ทุ่มเทในการสร้าง การบรรจุ และกระจายผลิตภัณฑ์ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MLDP ของเรา

พัฒนาทักษะใหม่ด้วยเครือข่ายการสนับสนุนที่กว้างขวาง

  • ผู้เข้าร่วมจะได้หมุนเวียนงาน ซึ่งแสดงถึงลําดับความสําคัญทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของพวกเขา 
  • แผนการเรียนรู้และการพัฒนาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์หมุนเวียนบุคลากร
  • โปรแกรมการให้คําปรึกษามีให้ในสามระดับเพื่อโค้ชผู้เข้าร่วมแต่ละคนในการพัฒนาอาชีพและความเป็นผู้นํา
  • โปรแกรมการประชุมปีละสองครั้ง อํานวยความสะดวกเครือข่ายที่รัดกุม 
  • สมาชิกโปรแกรมทุกรายจะได้รับเงินเดือนในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงโปรแกรมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่บริษัทมอบให้
img1
MLDP

คว้าโอกาสเพื่อก้าวให้ทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิต 

  • ศักยภาพสําหรับการงานในต่างประเทศ 1 ปี
  • โอกาสสําหรับการทำงานภายในประเทศจะได้รับการเสนอเพื่อเป็นประสบการณ์ รวมถึงไซต์เครือข่ายทั่วโลก
  • ผู้สมัครที่จะได้รับเลือกคือ นักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขา STEM หรือสาขาซัพพลายเชน โดยเน้นที่ด้านชีวเภสัชภัณฑ์ 
  • ผู้เข้าร่วมจะได้รับการคัดเลือกผ่านกระบวนการประเมินที่เข้มงวด เพื่อประเมินความเข้าใจทางวิชาการในสาขาของตน และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นผู้นํา  
  • เรารับใบสมัครในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วง

ทํางานร่วมกับผู้สร้างนวัตกรรม สร้างผลกระทบ และสร้างแรงบันดาลใจทุกวัน

ปีแรกของฉันในโปรแกรมนี้ให้โอกาสฉันได้สัมผัสประสบการณ์ในด้านการผลิตขณะที่มีส่วนร่วมในโครงการซึ่งก็จะสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท หนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโปรแกรมนี้คือโอกาสในการสํารวจตำแหน่งต่าง ๆ ในอีกสองปีข้างหน้า
static img alt text
Ciarán O'Sullivan
MLDP ปีแรก
ในช่วงปีที่ผ่านมาของวิทยาลัย ผมต้องการขยายขอบเขตความรู้ของตนเอง โปรแกรมนี้ช่วยสนับสนุนการไล่ล่าและบรรลุเป้าหมายของผมได้ภายในสามปี ผมสามารถกําหนดพื้นฐานของตัวเองในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และความเป็นผู้นําที่มีสติต่อความเสี่ยงที่ได้รับในฐานะสมาชิกของทีมงานที่ขับเคลื่อนด้วยแรงขับเคลื่อนสูงนี้
​​​​​​​

Scott Grant
MLDP ปีสาม
MLDP ได้ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับอาชีพของผมตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ตั้งแต่ประสบการณ์ในด้านการผลิตในปีแรก ไปจนถึงประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานในปีที่สองของผม นอกเหนือจากการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานแล้ว ผมยังมีเครือข่ายและการเข้าถึงโอกาสเพื่อเร่งการพัฒนาของตนเอง

static img alt text
Hannah Kohl
MLDP ปีที่สอง
เมื่อเข้าร่วม MLDP ฉันคาดหวังการเริ่มต้นอาชีพที่ยอดเยี่ยม สิ่งที่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับทั้งหมดนั้นและกลุ่มคนที่น่าทึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของฉัน (จากทั่วโลก!) ผู้ให้คําปรึกษาที่ห่วงใยเกี่ยวกับการเติบโตของคุณ (ทั้งทางอาชีพและเรื่องส่วนบุคคล) และวัฒนธรรมการทํางานที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
​​​​​​​
static img alt text
Kevin Chen 
MLDP ปีที่สอง
MLDP ช่วยให้ผมสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วในส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ ผมสามารถปรับปรุงทักษะทางเทคนิคภายในการผลิตและเริ่มต้นสถานประกอบการแห่งใหม่ก่อนที่จะหมุนเวียนไปยังซัพพลายเชนเพื่อพัฒนาจุดแข็งใหม่ ๆ ในด้านไหวพริบและการคิดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
static img alt text
Erik Lindroth
MLDP ปีสาม

ค้นพบเรื่องราวของเราและเข้าร่วมกับเราในการยกระดับการผลิตให้สูงขึ้น

เครื่องเล่นมีเดีย

มุมมองภายในจากคนในทีมงานของเรา

โปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิตเป็นช่องทางที่ LDP จะได้ได้รับประสบการณ์จริงด้านการผลิต ไม่น่าเชื่อเลยที่ได้เห็น LDP เติบโตในสภาพแวดล้อมการทํางานระดับโลกที่มีความซับซ้อนสูง ในขณะที่ยังคงพัฒนาทักษะด้านเทคนิคและความเป็นผู้นําของตนอย่างต่อเนื่อง

Jen Hanrahan
ผู้อำนวยการ โปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิต

โปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิตเป็นส่วนสําคัญของแผนกการผลิต (MMD) ของเรา  สมาชิกมีส่วนสําคัญต่อความต้องการทางธุรกิจที่สําคัญของ MMD และกระตือรือร้นรับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อขยายความก้าวหน้าในอาชีพของตน  พวกเขาเป็นกลุ่มผู้นําในอนาคตที่มีความกระตือรือร้นที่บริษัทของเรา

Ashley Suarez
รองผู้อํานวยการ
โปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิต

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิตจะนําทักษะที่แข็งแกร่งด้านเทคนิคและความเป็นผู้นํามาใช้ควบคู่กับการคิดในเชิงนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างกำลัง และช่วยกําหนดอนาคตของแผนกการผลิตของบริษัทของเรา ในฐานะศิษย์เก่าของโครงการ เป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อที่ให้การสนับสนุนการสรรหาและการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถของทีมงานนี้

static img alt text
Moushmi Culver
รองประธาน
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การผลิตและการพัฒนาธุรกิจ
ผู้สนับสนุนแต่เพียงผู้เดียวของโปรแกรมการพัฒนาผู้นำด้านการผลิต

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานนี้ใช้สำหรับผู้พํานักอาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย