img1

การเข้าสู่ตลาด: ขับเคลื่อน
โดยผู้คนและวิทยาศาสตร์ 

งานที่ดีที่สุดของเราเสร็จสมบูรณ์นอกห้องปฏิบัติการ

แม้ว่าทีมการเข้าสู่ตลาดของเราจะไม่ได้ทํางานในห้องปฏิบัติการ แต่งานที่พวกเขาทําก็เป็นส่วนสําคัญในการช่วยให้เราพัฒนาและช่วยชีวิตผู้คน ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งนี้เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาและการรักษาที่เป็นนวัตกรรมที่เราผลิตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น โดยการเข้าร่วมกับเราในฐานะการให้ความรู้และมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติของเรา คุณจะมีบทบาทสําคัญในการช่วยปฏิวัติ วิธีการผลิตภัณฑ์ของเราสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ป่วยทั่วโลก

มีอํานาจที่จะสร้างความแตกต่าง

Dionysios หรือที่เรียกกันว่า Dio เป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้านสุขภาพของเรา  เขากล่าวว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสในการเติบโตภายในตำแหน่งของตน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการเข้าสู่ตลาด และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขคือสิ่งที่เขารักมากที่สุดเกี่ยวกับการทํางานที่นี่
img1
 
  • คุณรู้สึกเหมือนกําลังสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง
  • วิธีการทํางานของเราช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจและก้าวไปข้างหน้าได้
  • การเข้าถึงยาที่เป็นนวัตกรรมและเปลี่ยนแปลงชีวิต 
  • เครือข่ายบุคลากรที่ทุ่มเทของเราทํางานร่วมกันเพื่อทําให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานตั้งแต่วันแรก
  • บริษัทมุ่งเน้นที่การพัฒนาอาชีพของบุคลากร ซึ่งเห็นได้ชัดตั้งแต่สัปดาห์แรก 
  • คุณค้นพบความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ ในทุกวัน
 

มุมมองภายในจากคนในทีมของเรา

ความหลากหลายในกระบวนการทำงาน หมายถึง โอกาสมากมายในการทํางานในโครงการต่าง ๆ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งให้โอกาสที่ดีเยี่ยมในการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานของคุณและเรียนรู้จากพวกเขา

static img alt text
Dionysios Ntais
นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสด้านสุขภาพ

เครื่องมือการฝึกอบรมและบุคลากร ความยืดหยุ่นในการทํางานกับลูกค้าที่แตกต่างกันในสถานที่ต่าง ๆ และสิ่งจูงใจที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์คือสิ่งที่ผมรักเกี่ยวกับการทํางานที่นี่

Teresa de la Lombana
รองผู้อํานวยการแผนกการเข้าสู่ตลาด

ในฐานะของแม่คนหนึ่งที่ทำงานไปด้วยในเวลาเดียวกัน ฉันได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทํางานได้อย่างดีเยี่ยม มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งในตะวันออกกลางที่ให้อํานาจแก่ผู้หญิงเช่นนี้ ซึ่งมีผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจมากมายในทีมผู้บริหาร

Sylvia Mourad
ผู้จัดการบัญชีลูกค้าหลัก, การเข้าสู่ตลาด

ฉันรู้สึกประหลาดใจพร้อมกับชื่นชมวัฒนธรรมของ MSD ตั้งแต่แรก ความหลากหลายเป็นสิ่งสําคัญมากที่นี่ สีผิว ประเทศต้นกําเนิด รสนิยมทางเพศ ไม่มีสิ่งใดเป็นปัญหา เพราะท้ายที่สุด ผลการปฏิบัติงานเท่านั้นที่จะเป็นตัวตัดสิน

Mustafa Simsek
หัวหน้าฝ่ายการกําหนดราคาเชิงกลยุทธ์และการทําสัญญา

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานสำหรับผู้ที่อาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้สมัครของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย