ผู้หญิงหลากหลายกลุ่มกำลังคุยกันในออฟฟิศ

เข้าร่วมการเดินทางไป
พร้อมกับเราในสายงานมะเร็งวิทยา

เราเชื่อว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยซึ่งอุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์ระดับโลกสามารถประสบความสําเร็จได้ ด้วยการค้นคว้าและผลิตยาและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างความแตกต่างให้แก่ผู้ป่วย

เครื่องเล่นมีเดีย
เครื่องเล่นมีเดีย
เครื่องเล่นมีเดีย

ขอบเขตความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา

พร้อมแล้วหรือไม่ที่จะทำงานกับผู้ที่ปราดเปรื่องที่สุดในสายงานมะเร็งวิทยา ในที่ที่คุณจะได้ร่วมมือและสร้างนวัตกรรมในขณะทํางานกับกลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ทํางานร่วมกับผู้สร้างนวัตกรรม สร้างอิทธิพล และสร้างแรงบันดาลใจทุกวัน

ทันทีที่คุณเริ่มต้นอาชีพในสายงานด้านทางการแพทย์ คุณจะกลายเป็นทูตทางวิทยาศาสตร์ที่มีภารกิจด้วยวัตถุประสงค์ด้านมะเร็งวิทยา
Aileen Dualan
หัวหน้าฝ่ายกิจการทางการแพทย์ เอเชียแปซิฟิก
เรามีการติดต่อกับประเทศอื่น ๆ มากมาย และสิ่งนั้นสอนให้คุณทราบว่าเราทำอย่างไรในการเชื่อมโยงผู้คน นําพาค่านิยมที่แตกต่างกันมาสู่ทีมต่าง ๆ และนั่นเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากในการทํางานที่นี่
Dominique Floren
หัวหน้าฝ่ายการตลาดภูมิภาคสายงานมะเร็งวิทยา EMEAC, MSD
ผมไม่เคยหยุดที่จะประหลาดใจ ไม่ใช่แค่ในเรื่องศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังงานและความปรารถนาที่จะเติบโต เพื่อกลายเป็นบริษัทสมัยใหม่ที่ใส่ใจเกี่ยวกับความหลากหลาย การรวมกลุ่มคน การเคารพสิ่งแวดล้อม และการดูแลพนักงานของเรา
Nicolas Villar Dias
กรรมการบริหาร หน่วยงานธุรกิจมะเร็งวิทยาในบราซิล
ความเป็นไปได้ที่จะสร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของผู้คน คือ แรงบันดาลใจของฉันในการทํางาน และฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสและความปรารถนาอันแรงกล้าที่เรามีเพื่อการนี้

Begum Incegul
กรรมการบริหาร หน่วยงานธุรกิจมะเร็งวิทยาในตุรกี
ใน สายงานมะเร็งวิทยานี้ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้มีความสามารถและความทุ่มเทสูง ซึ่งมาร่วมกันเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผู้คนทั่วโลก
ภาพเหมือนของ Isabel Gruber

Isabel Gruber
กรรมการบริหารฝ่ายการตลาด งานมะเร็งวิทยา ประเทศจีน
ที่นี่ พวกเราเปิดกว้างด้านวัฒนธรรมและปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาของผู้ก่อตั้งของเรา ซึ่งกล่าวว่ายานั้นมีไว้สําหรับผู้ป่วย ผู้คน ไม่ใช่เพื่อผลกําไร
Olivier Peeters
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทางการแพทย์ งานมะเร็งวิทยาสากล MSD
พันธกิจของบริษัทของเราทําให้ผมและทีมงานมีพลังงาน นี่คือการเดินทางและประสบการณ์ที่มีความหมายในชีวิตของผม ที่จะทํางานกับเพื่อนร่วมงานซึ่งมีความปรารถนาอันแรงกล้าทุกคนที่นี่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่แสนวิเศษร่วมกัน
Xiao Chun (Tony) Tang
กรรมการบริหารฝ่ายกิจการทางการแพทย์ งานมะเร็งวิทยาประเทศจีน
การเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมะเร็งวิทยา หมายความว่า คุณกําลังมีบทบาทในการกําหนดนิยามใหม่ของผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ ไม่เพียงแต่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น ครอบคลุมไปทั่วโลก
Kyle Tattle
รองประธานอาวุโส สายธุรกิจลูกค้ามะเร็งวิทยา ญี่ปุ่น จีน และ APAC

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานสำหรับผู้พํานักอาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย