การวิจัยและพัฒนา
โปรแกรมนักวิจัย
โปรแกรมผู้ช่วย

ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเรา นั่นคือ การพัฒนาสุขภาพ

ด้วยการนํายาและวัคซีนที่สําคัญมาสู่ผู้คนทั่วโลก เรายังคงเป็นแนวหน้าของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โปรแกรมผู้ช่วยนักวิจัยผของห้องปฏิบัติการวิจัย (MRL) ของเราช่วยให้เราบรรลุภารกิจที่ช่วยรักษาและปรับปรุงชีวิตในทุกๆ วัน  

ค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่บันดาลใจให้คุณในทุกวัน

โปรแกรมผู้ช่วยนักวิจัย MRL ของเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมสําหรับนักวิจัย โดยมุ่งเน้นด้านวิชาการในสภาพแวดล้อมด้านเภสัชกรรมที่กว้างขวาง นักวิจัยของเรากำหนดให้เป็นเลิศในด้านวิชาการ ที่มุ่งมั่นต่อนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ในด้านการวิจัยและพัฒนา
img1
img1

ช่วยเราสร้างอนาคตที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีความหวังมากขึ้น

นักวิจัยทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ของเราเพื่อใช้เทคโนโลยีการวิจัยที่ก้าวลํ้าล่าสุด และปฏิวัติวิธีที่เราค้นพบและพัฒนายาและวัคซีน 

ค้นพบสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากการเข้าร่วมในโปรแกรมผู้ช่วยนักวิจัย MRL ของเรา

การผลิตของ MSD ในสิงคโปร์

  • ทํางานในสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร พร้อมด้วยขีดความสามารถ อุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญ และความรู้ขั้นสูงสุด
  • ได้รับประสบการณ์ด้านการค้นคว้าและการพัฒนายา
  • สร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานนอกองค์กรคุณภาพสูง
  • เข้าร่วมในการสัมมนา การบรรยาย และการประชุม  และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนวิทยาศาสตร์ในท้องถิ่น
  • อยู่ในตําแหน่งที่สามารถเลือกอาชีพในสายเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และสายวิชาการ
  • ผู้ช่วยนักวิจัยของเราทั้งหมดได้รับเงินเดือนในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งการเข้าถึงโปรแกรมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับข้อเสนอมา

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานสำหรับผู้ที่อาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย