การนําวิทยาศาสตร์และการดูแลรักษามาใช้ทั่วโลก

เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วที่เราได้ตอบสนองความต้องการวัคซีนทั่วโลก เราวิจัย พัฒนา ผลิต และจัดจําหน่ายวัคซีนสําหรับคนทุกวัยและวัฒนธรรม โดยทำร่วมกับบริษัทเดิม มืออาชีพของเราทุ่มเทให้กับการขับเคลื่อนและสนับสนุนโปรแกรมที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในภาคสนามอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละที่จะคิดค้นเพื่อชีวิต

การพัฒนาและการผลิต

ด้วยสถานที่ปฏิบัติงานอันทันสมัย ผู้มีความสามารถระดับหัวกะทิ และภูมิปัญญาแห่งความสําเร็จที่สืบทอดมา เราจึงเป็นกองทัพที่ทรงพลังซึ่งจะช่วยปกป้องโลกใบนี้จากโรคร้าย
img1

Boxmeer - Wim de Körverstraat 35

การวิจัยและพัฒนา
Biosciences Center Boxmeer ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การศึกษาวิจัยกําลังดําเนินการไปสู่ผลิตภัณฑ์ยาใหม่สําหรับสัตว์ ยาเหล่านี้ยังได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมให้เป็นยาที่สามารถสั่งจ่ายโดยสัตวแพทย์ได้ หนึ่งในวัตถุประสงค์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ชีวภาพก็คือ เพิ่มความสามารถในการผลิตวัคซีนสําหรับสัตวแพทย์ และในเวลาเดียวกันก็เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุด

การผลิต
Boxmeer ยังดําเนินการผลิตวัคซีนและยาสําหรับสัตว์อีกด้วย นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ เราผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ปรสิตและไวรัสทั้งในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

De Bilt - Ambachtstraat 4

สถานที่แห่งนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์มุ่งสร้างแอนติเจนและวัคซีน  แอนติเจนเหล่านี้ไปยัง Boxmeer และกระจายไปยังสถานที่แห่งอื่น ๆ ในฐานะผลิตภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูปเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตขั้นต่อไป สถานที่นี้มีความเชี่ยวชาญในด้านวัคซีนสําหรับสัตว์ปีก
img1

 ทําความรู้จักกับสถานที่ของเราในเนเธอร์แลนด์และที่อื่นที่เรามีการจ้างงาน 

Boxmeer • Ambachtstraat • Haarlam • Oss
เครื่องเล่นมีเดีย
เครื่องเล่นมีเดีย
เครื่องเล่นมีเดีย
เครื่องเล่นมีเดีย
เครื่องเล่นมีเดีย

การทํางานร่วมกันของผู้มีความสามารถในหลากหลายภารกิจ

การวิจัยและพัฒนา

ภารกิจของเราสร้างขึ้นจากสมมติฐานง่าย ๆ นั่นคือ ยาที่ยอดเยี่ยมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ และเราเชื่อว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยซึ่งอุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์ระดับโลกสามารถประสบความสําเร็จได้ ด้วยการค้นคว้านวัตกรรมยาและวัคซีนที่สร้างความแตกต่างให้แก่ผู้ป่วย นักวิทยาศาสตร์ของเราได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําในสาขาความเชี่ยวชาญของพวกเขา เราภูมิใจในความมุ่งมั่นและความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ของเรา เราจะใช้ประโยชน์จากทักษะและความเชี่ยวชาญของคุณให้มากที่สุด และจะสนับสนุนคุณผ่านเส้นทางการเติบโต ความร่วมมือ การเรียนรู้ และความสําเร็จ นี่คือสิ่งที่เราเป็น นี่คือทุกสิ่งที่เราเป็น นี่คือเหตุผลที่เรายืนอยู่ยังจุดนี้
img1

ขอบเขตสําคัญที่ต้องมุ่งเน้น:

 • การค้นหาผู้สมัคร 
 • การพัฒนาพรีคลินิก
 • การพัฒนาทางคลินิก
 • กิจการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์
 • การตรวจสอบตามระเบียบข้อบังคับและการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง
 • ความปลอดภัยของยา

การผลิตและการจัดหา

เมื่อคิดถึงคำว่า "เภสัชกรรม" คุณอาจเห็นภาพนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่กำลังคิดค้น หรือผู้วิจัยที่กำลังศึกษาวิจัยทางคลินิก นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเหล่านั้นเป็นส่วนสําคัญของความพยายาม แต่เรื่องราวยังมีอีกมากมาย ที่สําคัญ ยานั้นจําเป็นจะต้องส่งถึงมือแพทย์และผู้ป่วยอย่างปลอดภัย เรามีทีมงานที่ทุ่มเทซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นจริงขึ้นมา ผ่านการผลิต การบรรจุ และการกระจายสินค้า ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานนี้ คุณจะได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการสนับสนุน ส่งเสริมแนวคิดของคุณ และมอบอํานาจให้แก่คุณด้วยผู้ประสานงานและทรัพยากรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่นี่ คุณสามารถให้บริการแก่โลกผ่านนวัตกรรมและโอกาสการเป็นอาสาสมัครที่หลากหลาย ทําให้ที่นี่เป็นที่ที่คุณสามารถอุทิศตนได้ด้วยตัวเอง
img1

ขอบเขตสําคัญที่ต้องมุ่งเน้น:

 • การพัฒนากระบวนการ/การพาณิชย์ 
 • การวิเคราะห์วัคซีน
 • การปฏิบัติการทางเทคนิค
 • การปฏิบัติงานในสถานที่
 • คุณภาพ

ทํางานร่วมกับผู้สร้างนวัตกรรม สร้างผลกระทบ และสร้างแรงบันดาลใจทุกวัน

เมื่อโรคใหม่ ๆ เกิดขึ้น เราพยายามค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และเราจะรีบดำเนินการนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเข้าสู่ตลาดในเวลาอันสั้น ผมภูมิใจมากกับเรื่องนี้
static img alt text
Niels de Haas
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ BTS
เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและท้าทายตัวเองให้เป็นบริษัทยาสัตว์ที่ดีที่สุดในโลก
Maurice Schaekens
ผู้ช่วยผู้อํานวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายปรับปรุง
การทํางานในฐานะนักพยาธิวิทยาสัตว์ที่ MSD Animal Health ในแผนก การวิจัย&และพัฒนา เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่มีความหลากหลายของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความทุ่มเท และผู้เชี่ยวชาญที่คอยสนับสนุน  ซึ่งหมายถึงโอกาสที่จะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สําคัญที่สุด ซึ่งคุกคามชีวิตและสุขภาวะที่ดีของสัตว์เศรษฐกิจตลอดจนสัตว์เลี้ยงของคุณ
Mieke Vrijenhoek
รองผู้อํานวยการฝ่ายพยาธิวิทยา

ให้เรานําเสนอโอกาสให้กับคุณ

เข้าร่วมชุมชนผู้มีความสามารถของเรา เพื่อได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับตำแหน่งเปิดรับสมัครซึ่งเหมาะกับเป้าหมายของคุณ

เชื่อมต่อกับเราทางโซเชียล

ระวังการว่าจ้างหลอกลวง ตรวจสอบประกาศถึงผู้สมัครของเรา

เว็บไซต์สมัครงานสำหรับผู้ที่อาศัยในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และปัวร์โต ริโก โปรดไปที่เว็บไซต์สมัครงานนี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอโอกาสทางอาชีพในองค์กรของเรา และให้ผู้ชมของเราเห็นมุมมองเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลาย และโอกาสในการเติบโตของเรา บริษัทของเราเป็นนายจ้างที่ให้โอกาสเท่าเทียม และภูมิใจในการยอมรับความหลากหลาย